ARK: The lone survivor

Narrativ - konsten att berätta en historia

Uppgiften bestod av att designa och producera en digital berättelse. Jag satte mig in i vad som var viktigt vid byggandet av en bra story. Utefter uppgiftens begränsningar producerade jag en cinematisk video, där tittaren får följa en ensam man genom spelet ARK:Survival Evolveds ödsliga marker med livsfarligt klimat och dödliga djur. Utformningen av videon skulle kunna baseras i vilket ”open world” spel som helst men ARK är ett spel som är visuellt tilltalande och innehåller mycket faror som jag valt att ta vara på. Det är ett äventyr!

Att ha med en video från en kurs utformad för övning är inte fullt relevant i relation till en portfolio. Jag vill med detta mer argumentera kring vikten i att kunna berätta en historia, vare sig det är för att presentera en idé, ett koncept eller visa på en abstrakt övergripande lösning på ett sätt som alla kan förstå. Flera av projekten i denna portfolio innehåller videos vilka jag editerat som komplement till rapporter och prototyper för att ge intressenten designen i sin helhet. 

BCPD The Game  

Role

  • Videoeditering
  • Narrativ
  • Storyboarding
  •  

Want to know more about this project?

Contact me. I wouldn't mind to meet up and talk about design, education, and my projects. Click the button below to start the magic!

Start the magic!