DesignStudio Spel - BCPD

Varumärkesbyggande

Problem: TONTOY arbetar för att stärka sin position som leksaksåterförsäljare i Sverige och vill med det göra potentiella kunder medvetna om vilka lego liknande varumärken som finns på marknaden idag. 
Vårt största designproblem låg i att skapa en interaktiv upplevelse som fångar barns intresse, men som även fungerar som en marknadsföringskanal till barnens föräldrar. TONTOYs målgrupp är föräldrar med barn i åldrarna 4-12 år samt organisatörer till evenemang. Största fokus har därför legat på att leverera en spelupplevelse som är anpassad för både barn och föräldrar. 

Lösning: Lösningen består i ett webbläsarspel samt tillhörande video för att skapa ett narrativ. Utformningen på spelet begränsades av gruppens ringa programmeringserfarenheter och det faktum att ingen av oss tidigare utvecklat ett digitalt spel. I processen ingick analys av omvärlden, intervjuer med barn och föräldrar samt många iterationer.   

Reflektion: Jag har lärt mig mycket under detta projekt. Dels att en metod inte alltid går att följa utan att justera den efter ändamålet men jag har också̊ utvecklat kunskaper både vad gäller att lyssna, kommunicera, leda, och har raffinerat mina individuella färdigheter. Jag har också skapat mig en djupare förståelse för vad jag måste arbeta vidare med, i min personliga utveckling för att bli en bättre designer.

Projektrapport!

BCPD The Game

BCPD The Movie

Roller

  • Delad projektledning
  • UX Design
  • Grafisk form
  • Datainsamling
  • Videoeditering
  •  

Want to know more about this project?

Contact me. I wouldn't mind to meet up and talk about design, education, and my projects. Click the button below to start the magic!

Start the magic!