Mobile Response 2.1

En användaranpassad dashboard

Vi arbetade tillsammans med Bosbec för att skapa ett administrationsgränssnitt för kunder av Mobile Response. Då deras gamla dashboard inte uppfyllde alla kunders behov, behövdes en dashboard för att visa den informationen användaren vill se.

Vår lösning är designad främst för desktop/laptop men skall även fungerar på surfplattor. Designen syftar till att presentera information och statistik för användare på ett anpassningsbart men intuitivt sätt. Designen är skapade i en användarcentrerat process, där vi har intervjuat potentiella kunder. 
Projektet genomfördes i sammarbete med Robin Johannson, Jonas Cheung och Francis Holmsten.

Roller

  • Projektledning
  • UX-design
  • Omvärldsanalys
  • Storybarding
  • Skiss
  • Wireframing
  • Användartestning
  •  

Want to know more about this project?

Contact me. I wouldn't mind to meet up and talk about design, education, and my projects. Click the button below to start the magic!

Start the magic!