Normkritik 

DSH: Det smartare hemmet

Mikroprojekt för normkritik vilket skulle bygga på teknik som utan kritiskt förhållningssätt potentiellt skulle kunna skapa mer skada än nytta. DSH bygger på en vision där bostaden blir "smartare" än dess residenter samt belysa vilka fördelar respektive faror en sådan utveckling skulle kunna medföra i praktiken. Att kylskåpet eller skafferiet berättar när något håller på att ta slut är i all sin prakt idealt. Men dras en lösning längre än så med en växande mängd uppkopplade prylar, till att omfatta automatiska beställningar av mat, automatiserad tvättning, städning, aktivering och assistans med barnuppfostran. Mår människan bra av en sådan hård teknisk implementering eller förlorar den sin känsla av frihet och självständighet. Delar av en sådan implementering skulle i ideala fall vara positiv för många familjer som kan lyfta belastning och minska stress. Men vart går gränsen mellan positiv utveckling och negativ inverkan! Projektet hade för avsikt att belysa vikten av kritisk design för hälsosam utveckling.

Roller

  • Idé
  • Illustration
  •  
  •  

Want to know more about this project?

Contact me. I wouldn't mind to meet up and talk about design, education, and my projects. Click the button below to start the magic!

Start the magic!