Undersökning - Studiemiljö 

Vad i om givningen bidrar till god studiemiljö

Enligt vad jag kan utläsa av de studenter som aktivt eller passivt har deltagit i undersökningen, så är miljön för vart studenter väljer att studera mycket viktig. De studerar också helst hemma vilket bekräftas av Vondracek (2007). Då möjligheten att sprida ut sitt studiematerial och omge sig med det som skapar trygghet för individen. Grupparbeten i studiesyfte verkar inte vara att föredra om inte möjlighet för distansstudier finns eller för den delen respekteras. Studenterna kan se ett syfte i grupparbeten men uppskattar inte när individer i gruppen absolut skall sitta och arbeta i grupp även när behovet för gemensamt arbete inte existerar. Studentlivet är fullt av hjälpmedel som datorer och telefoner men också mer traditionella hjälpmedel som penna och papper. 

Referensen åsyftar till: (Vondracek, R. (2007). Comfort and convenience? why students choose alternatives to the library. Portal, 7(3), 277-293.)

Hemtentamen för Tillämpad Etnografi
Rapporten för undersökningen återfinns i del två av Hemtentan.

Role

  • Etnograf

 

Want to know more about this project?

Contact me. I wouldn't mind to meet up and talk about design, education, and my projects. Click the button below to start the magic!

Start the magic!