My Life Appkoncept

"My Life App" är en vision om ett friktionsfritt resande i vardagen. Vi ville minimera problem med förseningar, ändringar och andra problem i transporten genom en smart reseapplikation där förslag och planering hjälper användaren att ta sig till destinationen smärtfritt.


N​är vi tog fram appkonceptet "My Life App" hade vi en vision om ett friktionsfritt resande i vardagen. Vi ville minimera problem med förseningar, ändringar och andra problem i transporten. Genom att samla in data från  användarens kalendrar, scheman, antaganden och andra tjänster kan vi förutspå användarens dag samt ge förslag på transportsätt. De föreslagna transportsätten hjälper användaren att ta sig till destinationen billigast eller(och) snabbast, beroende på vilka transportsätt som är tillgängliga för användaren. Med hjälp av data från trafikbolag hjälper vi användare som inte vill trängas i kollektivtrafiken eller vänta på transportmedlet. 

Med "My Life App" vill vi utmana synen på kollektiva färdmedel, samt utmana de traditionella verktygen för att söka kollektiva resor. 


Roller

  • Interaktionsdesign
  • Användarundersökning
  • Tjänstedesign
  • Prototyp
  •  

 

Från observationer, intervjuer, enkäter och övrig empiriinsamling arbetade vi fram ett UX-Statement och ett problemområde. Med hjälp av personas skapades massor av skisser som sedan gjordes om till wireframes(nedan) vilka testades på användare.

 

 

 

 Testerna itererades och våra wireframes ovan sattes ihop till en prototyp. Prototypen testades vidare och vi validerade löpande mot vårt UX-statement.

 

 

 

Så, processen itererades flertalet gånger, prototypen förbättrades. När vi var klara presenterades konceptet för vår stakeholder, i detta fallet examinatorer för kursen Interaktionsdesign.

 

 

Projektet är genomfört i sammarbete med  Per Sonberg, Hedir Saad Khazaal & Simon Turesson

VILL DU VETA MER?

Jag träffas gärna och berättar mer om mig, min utbildning och genomförda projekt. Klicka på knappen nedan så startar magin!

Kontakta mig!