Designstudio Hälsa - PTECH Clous

UX för medicinsk plasma behandling

Problem: Det uppdragsgivaren ville få hjälp med var att utveckla ett lämpligt sätt för veterinären att kunna interagera med utrustning för distribution av kall plasma. Dels för att kunna kontrollera luftflöde, plasmaintensitet och temperatur, samt kunna styra relevanta behandlingsparametrar. De ville också ha hjälp med att komma fram till vilken information vid behandlingen som var relevant att samla in och på vilket sätt detta bör göras.

Lösning: Utefter identifierade behov och genererad kontextuell förståelse har gruppen gått utanför skärmen och utvecklat ett koncept kring PTECH COLUD. Det innebär att gruppen utefter ett tjänsteperspektiv har skapat ett ekosystem kring kliniken, veterinären, patienten och andra intressenter. Detta innebär att gruppens designkoncept består av tre huvuddelar, PTECH CLOUD (tjänsten), PTECH Tech (fysiska enheter) och PTECH UI (det grafiska gränssnittet). Dessa delar spelar in som en synergi för en bra upplevelse, för god UX, “user experience”.

Projektreflektion
Projektrapport PTECH Cloud
Projektrapport Bilagor

KonceptvideoPrototyp

Roller

  • Projketledare
  • UX Strateg
  • Konceptuell Industridesign
  • Grafiskformgivare
  •  
  •  

Vill du veta mer?

Jag träffas gärna och berättar mer om mig, min utbildning och genomförda projekt. Klicka på knappen nedan så startar magin!

Kontakta mig!