SOAPP

Hållbar design för lyckad itegration

Problem: Utanförskap, informations tillgänglighet, otrygghet, kulturella skillnader och bristande kommunikation mellan myndigheter.

Lösning: Med SOAPP är syftet att snabba upp handläggningstiden i immigreringsprocessen. Genom att integrera immigranter i det svenska samhället via utbildning, utmaning, aktivitet och test. I första hand på individens hemspråk. Individen motiveras via spelifierade element och kan genom tjänsten visa att de är aktiva i att lära sig om Sverige. På så vis finns den potentiella möjligheten för immigranten att få en kortare handläggningstid av sitt ärende. I projektet kallas det migrationspoäng. Detta innebär att immigranten snabbare kan registreras som nyanländ och därmed kan tillgodogöra sig utbildningar, arbeta, känna delaktighet, m.m. Med den grund som levereras av SOAPP har immigranten en god kännedom kring hur Sverige fungerar och innehar då bättre förutsättningar för en lyckad integrering i det svenska samhället. Projektet grundas i hållbarhet med integration som tema, inspirerat genom intervjuer, observationer, besök och föreläsningar av Röda Korset samt Länsstyrelsen. Grundat i en målorienterad designprocess med inslag av hållbarhetsramverk som bland annat "Social Return on Investment" och "Social Value Mapping".  

Reflekterande hemtenta kring projektet SOAPP

Konceptvideo för SOAPP

Roller

  • Delad projektledare
  • Konceptidé
  • Grafiskform
  • UX-Strateg
  • Videoeditering

Want to know more about this project?

Contact me. I wouldn't mind to meet up and talk about design, education, and my projects. Click the button below to start the magic!

Start the magic!